พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "ดอกไม้ใต้ร่มพระบารมี"  30 กรกฎาคม - 12 กันยายนนี้

  

© Copyright 2010 Thai Bank Museum. All rights reserved.   visitor 60792 Thai Version