นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต”

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งแผ่นดิน ธนาคารไทยพาณิชย์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต" นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูน รายได้ ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถกรรมต่างๆ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติและทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารและผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 

      ภายในงานมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ ผลงานศิลปาชีพ ประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในการทรงงานส่งเสริมศิลปาชีพ งานศิลปาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพและพัฒนาประเทศ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานในชั้นมรดกของชาติและสร้างตลาดสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ งานผ้าไหมทอมือ : งานมือกับเส้นไหม ลวดลายกับจินตนาการ ผ้าทอศิลปาชีพ เกิดจากเส้นไหมและลวยลายแห่งจินตนาการจากแม่สู่ลูก จากธรรมชาติสู่มนุษย์ ช่วยสืบสานมรดกไทยและสร้างสรรค์มรดกศิลปะไว้ให้แก่ชาติไทยโดยแท้จริง งานตุ๊กตาชาววัง : ความรำลึกครั้งหลังยังเยาว์วัย งานฝีมือที่มีเสน่ห์และมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นของเล่นที่มีคุณค่า ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ชื่นชมได้ไม่รู้เบื่อ ผ้าปัก : ความชำนาญ จินตนาการและสีสันของเส้นไหม การปักผ้าด้วยวิธีปักซอยแบบโบราณ ซึ่งต้องใช้สมาธิและฝีมือที่ละเอียด ประณีต ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ : สืบ ลมหายใจสีเขียวของศิลปาชีพ ปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างหลายแห่งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และ การจัดอบรมงานผ้าปักและงานตุ๊กตาชาววัง โดยครูผู้ฝึกจากศูนย์ศิลปาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

      ตารางการอบรมงานฝีมือ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กิจกรรม วันที่อบรม เวลา
งานผ้าปัก วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม, 6 สิงหาคม, 20 สิงหาคม, 27 สิงหาคม 14.00 – 16.00 น.
งานตุ๊กตาชาววัง วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม, 7 สิงหาคม, 21 สิงหาคม, 28 สิงหาคม 10.00 – 12.00 น.


      ธนาคารไทยพาณิชย์จึงขอเรียนเชิญร่วมเทิดพระเกียรติและร่วมสืบทอดมรดกของชาติ ในนิทรรศการ "ศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต" ได้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2553 (เว้นวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมงานฝีมือได้ที่ โทร. 0 2544 4462-3
  1  |  2  |  3  |  
ย้อนกลับ

 

จากคุณ :
email :
ข้อความ :
คลิกที่ตัวหนังสือในภาพ ถ้าต้องการเปลี่ยน  
ป้อนตัวหนังสือที่เห็นในภาพ
* คลิกที่ตัวหนังสือในภาพ ถ้าต้องการเปลี่ยน

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย