นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2547
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  แบบอย่างความใฝ่รู้  รักการอ่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบอย่างความใฝ่รู้ รักการอ่าน

เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการอ่านเป็นที่ยิ่ง จนมีพระสมัญญาว่า “หนอนหนังสือ” การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ นั้น สถานที่หนึ่งที่มักเสด็จเสมอก็คือ ร้านหนังสือ

ความเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจกว้างขวาง ความเป็นครูที่ดียิ่ง เป็นกวี และศิลปินในหลายแขนง ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีหนังสือเล่มโปรดจำนวนมากหลากหลายประเภท ทั้งภาษา วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี การเขียนพู่กันจีน ศาสนา พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ

พระองค์เคยรับสั่งว่าข้อดีของหนังสือก็คือ ส่วนใหญ่มีราคาไม่แพง อ่านได้ทุกถิ่นที่ทุกเวลาตามที่เราปรารถนา หนังสือภาพที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมกับสุนทรียะ ปัจจุบันแม้จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แต่หนังสือก็ยังมีความสำคัญอยู่

(นอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับการอ่านและหนังสือ ซึ่ง ดร.สมเกียรติ ชอบผล ได้ประมวลสรุปสาระไว้ดังนี้)

 1. การอ่านได้เนื้อหาสาระ รายละเอียด มากกว่าวิธีอื่น

 2. การอ่านทำให้มีสมาธิดีกว่า เพราะอ่านไปต้องพิจารณาไป

 3. การอ่านช่วยให้เกิดความคิดและจินตนาการ

 4. หนังสือสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่าสื่ออื่น ๆ

 5. หนังสือสามารถนำติดตัวไปไหน ๆ ก็ได้ทุกที่

 6. หนังสือมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ทำให้สมองเปิด กว้าง ไม่ยึดติดกับความคิดใคร

 7. ความสำคัญของการอ่านไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาของหนังสือ แต่อยู่ที่การรู้จักนำไปปฏิบัติ

  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ... >
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย