นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2547
พระอัจฉริยภาพในการประพันธ์
พระอัจฉริยภาพในการประพันธ์
ความเป็น “หนอนหนังสือ” ใฝ่รู้รักการอ่านผสานกับพระอัจฉริยภาพในการประพันธ์ จึงผลิผลเป็น พระราชนิพนธ์จำนวนมาก ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง หลากเรื่องหลายรสเป็นสมบัติทางปัญญาแก่วงการ หนังสือ ดังเช่น

โลกคือมนทิรแผ้ว ไพศาล
ห้องหับสรรพโอฬาร เลิศแล้
หนังสือดุจประแจทวาร ไขสู่ ห้องนา
จักพบรัตนแท้ ก่องแก้ววิทยา

เป็นโครงที่ทรงแต่งขึ้น เพื่อมอบให้กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย นำไปพิมพ์ในหนังสือ ที่ระลึกสัปดาห์ห้องสมุด (ครั้งที่ ๒) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นโคลงยอดนิยมที่ห้องสมุด ต่าง ๆ ได้เชิญไปเป็นคำขวัญและพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ... >
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย