เครื่องใช้ในสำนักงาน
สาขา ทุ่งสง พ.ศ. 2463
สาขา ทุ่งสง พ.ศ. 2463
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย รุ่นแรกของโลก        เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อ  REMINGTON        เครื่องพิมพ์ดีดสมัยบุคคลัภย์ภาษาอังกฤษ        เครื่องคิดเลขสมัยบุคคลัภย์        เครื่องคำนวณยี่ห้อ  GDDO-X        เครื่องสแกนเอกสาร ยี่ห้อ  HELIOPRINI,<br>เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ยี่ห้อ REMINGTON,<br> เครื่องมือตรวจลายมือชื่อ        โต๊ะสำหรับทำบัญชีเดินสะพัด        เครื่องพิมพ์ดีด  Royal , เครื่องคิดเลข,  ที่นับเหรียญ        เครื่องจักรลงบัญชีเดินสะพัด        เครื่องคำนวณ สีขาว ยี่ห้อ FACIT        
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย