ผลงาน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เทพเชื้อเชิญ
เทพเชื้อเชิญ
ศิลปิน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ชื่อภาพ เทพเชื้อเชิญ
ประเภท จิตรกรรมสีอะคริลิคและดินสอดำ บนพื้นผ้าใบ
ขนาด 2.50 x 1.90 เมตร
สถานที่ตั้งงาน ตั้งอยู่บริเวณ BANKING HALL (UPPER BANK) ด้านขวา

เทคนิค

สีอะคริลิค และดินสอดำบนพื้นผ้าใบ จากนั้นใช้สเปรย์เคลือบทับ แล้วส่วนที่เป็นสีจะลงสีทับอีกครั้ง ส่วนที่เป็นเงาจะลงดินสอสีดำทับอีกครั้ง เป็นเทคนิคใหม่ล่าสุด ซึ่งใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แนวความคิด

ต้องการให้คนที่เดินเข้ามารู้สึกว่ามีเทพคอยเชื้อเชิญให้คนเข้ามาในอาคาร ซึ่งวาดเป็นรูปเทวดาผายมือให้เห็นว่าเข้ามาได้เลย

ความหมายของภาพ

รุกขเทวดาผายมือเชื้อเชิญให้คนที่เดินเข้ามาในธนาคารนั้น ทำให้ผู้เข้ามามีความรู้สึกว่ามีเทพคอยคุ้มครองดูแลรักษาอยู่ ดอกบัวและพญาครุฑ แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองจากพระมหากษัตริย์ รูปดอกไม้ คือ การแซ่ซ้องสรรเสริญจากสวรรค์ รูปธนาคารเป็นแก้วผลึก เปรียบเช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กรอบประตูนั้นหมายถึงผู้ปฏิบัติดีต้องอยู่ในกรอบของธรรมะ ประชาชนที่กราบไหว้บูชาเทวดาก็เปรียบดั่งกับพนักงานของธนาคารก็ได้ ภาพนี้จะให้ความรู้สึกเต็มไปด้วยความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เขียนพร้อมกับรูป “ราหูอมตะวัน”

เทพเชื้อเชิญ        ราหูอมตะวัน        
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย