ผลงาน อาจารย์ปรีชา เถาทอง

ภาพวาดของอาจารย์ปรีชา เถาทอง ติดตั้งไว้ที่ห้องอาหารของกรรมการธนาคาร เป็นภาพสีอะคลิลิค ใช้เทคนิคเล่นแสงและเงาบนผนังพระอุโบสถ วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย