ภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงของธนาคาร
สำนักงานใหญ่ เพชรบุรี  กรุงเทพฯ พ.ศ. 2514
สำนักงานใหญ่ เพชรบุรี กรุงเทพฯ พ.ศ. 2514
เจ้าเงาะ        ตลาดนัด        หลังคาบ้าน                สวน        ภาพใบบัวกับต้นไผ่        แสงแห่งสันติสุข        ภาพนามธรรม        นางเงือก        วัฏสงสาร        ออกเรือหาปลา        ภาพตะวันรอน        Two Pages 4        Wall 82 - 11        ราหูอมตะวัน        พระธาตุหริภุญชัย        รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา        แสงรัตนศาสดาราม        สวนดอกไม้ในป่า        เฟื้องฟ้าสีขาว        ทางเกวียน        อรุณรุ่งในฤดูกาลหนึ่ง        บ้านชายทุ่ง        ต้นไม้        อาณาจักรวาล        ดงดอกไม้-ทิวเขา        ทะเลดอกไม้        
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย