เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "คู่พระบารมีปกเกล้าชาวไทย" ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 275638 English Version