เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย" 4 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 126185 English Version