เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย" 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558
เชิญชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ "รู้แล้วปั่น" วันที่ 22 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 109099 English Version