เชิญชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ "เรื่องเล่นเล่น" (Toy Story) ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 295569 English Version