เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าแห่งแรงบันดาลใจ" ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 67440 English Version