เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "Coronet สี แสงเทียน" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 29 มกราคม 2559

  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย   visitor 165142 English Version