แนะนำพิพิธภัณฑ์ วิวัฒนาการเงินตรา วิวัฒนาการการธนาคาร ต้นแบบธนาคารไทย ไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน
บทนำ
ยุึคบุคคลัภย์
ยุคบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด
ยุคธนาคารไทยพาณิชย์
ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วง 50-100 ปี
ธนาคารไทยพาณิชย์กับการพัฒนาการธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจของประเทศ กิจการธนาคารที่ต้องอาศัย ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2508 ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้นำเครื่องบันทึกบัญชีระบบแม่เหล็ก มาใช้งานด้านเงินฝาก ทำให้การทำงานของพนักงาน มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ธนาคารได้พิจารณา เรื่องการสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ การขยายตัวของธุรกิจและบุคลากร

ในที่สุดจึงได้มีการพิจารณา ที่ดิน บริเวณหัวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และประกวดแบบสร้างอาคาร แบบที่ธนาคารเลือกใช้ เป็นของสำนักงานดวง ทวีศักดิ์ ชัยยาและสหาย ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทประมวลพัฒนาการ จำกัด มีบริษัทพัฒนช่าง จำกัด และบริษัทราชา จำกัด เป็นผู้ตกแต่งภายใน

พ.ศ. 2514 เริ่มให้บริการฝากถอนต่างสาขา
อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2514 องค์ประธานในพิธี เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ คือ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ของที่ระลึก ที่ธนาคารแจกให้แก่ผู้มาร่วมงาน คือที่ทับกระดาษทองเหลือง มีอักษรย่อ ธ.ท.พ. และ แท่นทองเหลือง แขวนตราอาร์ม อักษรย่อ ธ.ท.พ. ลงยาสีเหลือง แดง เขียว และหนังสือที่ระลึก ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 มีการก่อสร้างเพิ่มเติม อีกหนึ่งอาคารบนพื้นที่เดียวกัน

กิจการของธนาคาร เติบโตอย่างรวดเร็วมาก จนกระทั่ง สำนักงานใหญ่ ที่ถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น เปิดดำเนินงานได้ ประมาณ 5-6 ปี ก็มีพื้นที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการของธนาคาร จึงตัดสินใจสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เป็นอาคารทำงาน 12 ชั้น และอาคารจอดรถ 8 ชั้น มีที่ทำการชั้นบน 2 ชั้น รวมเป็น 10 ชั้น ในพื้นที่ติดกัน สำนักงานดวง ทวีศักดิ์ ชัยยาและสหาย ผู้ออกแบบตั้งแต่ครั้งแรก เป็นผู้ออกแบบสร้างอาคารใหม่ เพื่อให้อาคารทั้งกลุ่ม มีลักษณะรูปแบบคล้ายกัน บริษัท ซี.อี.เอส. เป็นผู้ก่อสร้าง

ธนาคารใส่ใจดูแลรักษาอาคารเดิม ที่มีอยู่เป็นอย่างดีเสมอมา จนกระทั่ง สาขาตลาดน้อย และสาขาถนนเพชรบุรี ได้รับพระราชทานรางวัล “สยามสถาปัตย์ 25” อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ทั้งสองแห่ง


พ.ศ. 2516 ธนาคารเริ่มรับพนักงานสตรีเข้าปฏิบัติงาน สาเหตุหนึ่งคือ เพื่อความเสมอภาคในการทำงาน ทั้งบุรุษและสตรี และลักษณะงานบางอย่าง เหมาะสมกับสุภาพสตรีมากกว่า

พ.ศ. 2518 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้งานในธนาคาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เริ่มจาก Singer System 10 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้กับงานด้านบัญชี เงินฝากเดินสะพัด ต่อจากนั้น ได้เริ่มนำข้อมูลของงานด้านสินเชื่อ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โดยในระยะแรก เป็นเพียงการทำรายงาน ด้านลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชี ในลักษณะของการวิเคราะห์และการควบคุม

ประมาณ พ.ศ. 2522 ธนาคารได้เริ่มก่อตั้ง และพัฒนาเครือข่าย สาขา/สำนักงานต่างประเทศ ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ในช่วงแรกมี 4 แห่ง คือ
  • สำนักงานตัวแทนนิวยอร์ก (เปิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522)
  • Siam Commercial Finance Ltd., Hong Kong ซึ่งต่อมา เปลี่ยนเป็นสาขาฮ่องกง (เปิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522)
  • สาขาลอนดอน (เปิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2524)
  • สาขาลอสแอนเจลีส (เปิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525)

พ.ศ. 2522 ธนาคารเริ่มลงทุนซื้อเครื่องจักร ลงบัญชีโอลิเวตตี้ เอ-5 จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2 ล้านบาทเศษ เครื่องจักรลงบัญชีนี้ สามารถคำนวณดอกเบี้ยได้โดยอัตโนมัติ และมีตัวเลขคุมบัตร ทำให้การลงบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง สาขารุ่นแรกที่เริ่มใช้เครื่องเหล่านี้คือ สาขาศิริราช สาขาบางกะปิ สาขาบางลำพู สาขาลาดพร้าว และสาขารามาธิบดี


<< ย้อนกลับ    |    หน้าถัดไป >>
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย