แนะนำพิพิธภัณฑ์ วิวัฒนาการเงินตรา วิวัฒนาการการธนาคาร ต้นแบบธนาคารไทย ไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน
บทนำ
ยุึคบุคคลัภย์
ยุคบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด
ยุคธนาคารไทยพาณิชย์
ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วง 50-100 ปี
ธนาคารไทยพาณิชย์กับการพัฒนาการธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากนั้นมา การให้บริการธนาคาร ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนประกอบสำคัญก็มากขึ้นเป็นลำดับ เช่น

  • เริ่มติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ระบบ 4300 (พ.ศ. 2522)
  • เริ่มให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต (เริ่มวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2524) ของบริษัท VISA International ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2525
  • เริ่มเปิดใช้คอมพิวเตอร์ที่สาขาต่างๆ ในกรุงเทพฯ จำนวน 15 สาขา และ
  • เริ่มมีบริการฝากถอน ต่างสาขาโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยทดลองกับบัญชีของพนักงานเป็นการภายในก่อน แล้วเปิดบริการแก่ลูกค้าเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2525

เมื่อบริการฝากถอนต่างสาขาทำได้ทั่วกรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2527 แล้ว ก็เริ่มขยายบริการออกไปสู่สาขาต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ในการติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2526 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สร้างมิติใหม่ ของการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทย ด้วยการเปิดให้บริการเงินด่วน ATM (Automatic Teller Machine) เป็นธนาคารแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526

การริเริ่มบริการนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ภาพลักษณ์ของธนาคาร เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ทันสมัย และก้าวขึ้นมายืนหยัดอยู่หัวแถว ในเรื่องเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน ในเชิงธุรกิจก็ทำให้เพิ่มฐานลูกค้า กับส่วนแบ่งตลาด ได้มากขึ้น ธนาคารได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองใช้ บัตรเอทีเอ็มส่วนพระองค์ กับเครื่องที่ตั้งอยู่ ณ ตึกกองธุรการที่ประทับ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา และพระราชทานบัตรให้แก่ธนาคารฯ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จึงนำมาจัดแสดงไว้ให้ทุกท่านได้ชมด้วย

ผลจากการริเริ่ม นำเอทีเอ็มมาให้บริการ ไม่เพียงแต่จะเป็น การวางรากฐานการบริการทางการเงิน และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเท่านั้น

หากแต่ยังมีผลอย่างสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การถือเงินสดของคนไทย จากเดิมที่มักจะเก็บเงินสด ติดตัวไว้เป็นจำนวนมาก เกินความจำเป็นในแต่ละช่วง ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยฝากเงินไว้กับธนาคารมากขึ้น และถอนเงินไปใช้เท่าที่จำเป็น ในแต่ละคราว เนื่องจากสามารถถอนเงินสด ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดเวลาที่ต้องการ แม้ในวันหยุด

นอกเหนือจากความสะดวกในการฝากเงิน โอนเงินและสอบถามยอดบัญชี ตลอดจนการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และค่าบริการต่างๆ รวมทั้งบริการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบธนาคาร ให้แก่หน่วยงาน ทั้งทางราชการและเอกชน ที่สามารถใช้จาก บริการเงินด่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้


พ.ศ. 2528 บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-Banking) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียงพูด ประสานกับเทคโนโลยี ทางการสื่อสารข้อมูล ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถนำมาประยุกต์ เป็นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เมื่อกลางปี พ.ศ. 2528 ซึ่งลูกค้าบัญชีเงินฝากทุกประเภท สามารถสอบถามยอด และโอนเงินระหว่างบัญชีได้ ทั้งโอนระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

นอกจากนั้นยังใช้บริการ เพื่อให้ธนาคารดำเนินการ ตามคำสั่งที่เกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ อาทิ การสั่งระงับการจ่ายเงินตามเช็ค ระงับการใช้บัญชี และจัดส่งรายการบัญชีเดินสะพัด (Statement) โดยลูกค้าใช้รหัสประจำตัวของตน นับเป็นก้าวสำคัญ ในการนำระบบธนาคาร ไปให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด อันเป็นการทำลายกำแพงแห่งเวลา และระยะทางในการติดต่อ ระหว่างลูกค้ากับธนาคารได้อย่างสิ้นเชิง

ธนาคารขยายบริการเงินด่วน ATM ครอบคลุมปริมณฑลของกรุงเทพฯ และให้บริการข้ามเขตกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ มีศูนย์ออนไลน์ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และออนไลน์ 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ ลำปาง ลำพูน เชียงราย และแพร่ เสริมด้วยบริการใหม่ ให้ผู้ถือบัตร ATM คือ บริการโทรธนกิจ หรือ Tele-Cash โดยการใช้บัตร ATM ตัดเงินเข้าบัญชีของร้านค้า หรือสถานบริการได้ทันที ทั้งนี้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ราชดำริ


<< ย้อนกลับ    |    หน้าถัดไป >>
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย